Kaustisen musiikkilukion valtakunnallinen yhteishakuilta 11.1.2024 klo 18-19!

Kaustisen musiikkilukion valtakunnallinen yhteishakuilta musiikkilukion PH Nordgren -salissa tai virtuaalisesti torstaina 11.1.2024 klo 18-19. Huoltajat ja yhdeksäsluokkalaiset tervetuloa kuulemaan lukio-opinnoista.

Linkistä pääset tilaisuuteen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRiNDg5ZDUtYzMzNC00NDBiLWFiODEtY2I3ZjNiMzMzOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d874e6af-e5b1-4962-b964-b7d70fd77b7b%22%2c%22Oid%22%3a%22220bd123-3260-42c0-bb6d-761d1476d17a%22%7d