Tiimiorganisoitu lukio

Tavoite: Yhteisöllisyys, osallisuus, vaikuttavuus, toiminnallisuus ja tulevaisuuden taitojen oppiminen sekä musiikkilukion toiminta-ajatuksen toteuttaminen.

Tiimien perustaminen: Toiminnan tavoitteen perusteella opettaja ohjaa ja opiskelijat ilmoittautuvat oman aktiivisuuden perusteella tiimin jäseneksi vähintään lukuvuodeksi. Tiimiin voidaan myös kutsua uusia jäseniä lukuvuoden aikana.

Toimintasuunnitelma: Ohjaava tiimiopettaja laatii toimintasuunnitelman. Tiimi yhdessä hyväksyy toimintasuunnitelman lukuvuodeksi.

Toiminnan arviointi ja toimintakertomus: Lukuvuoden päättyessä tiimi laatii toimintakertomuksen ja arvioi lukuvuoden aikaisen toiminnan. Lukuvuoden päättyessä tiimi laatii uutta lukuvuotta varten suunnitelmat, jotka ohjaavat rehtorin uuden lukuvuoden suunnittelutyötä.

Resurssit: Tiimi sopii kokoontumisajankohdan ja kokoontumisten määrän. Opiskelijoille merkitään tiimityöstä työtodistus/opintosuoritus lukuvuoden lopussa ohjaajan hyväksymän määrän mukaan. Ansioituneesta tiimityöskentelystä, esimerkiksi osallistuminen koulua edustavan kiertuebussin toimintaan, voidaan myöntää opintokompensaatiota 1 > opintopistettä. Mahdollisen korvaavuuden saamiseksi opiskelijan osallistumisen tiimin toimintaan on oltava jatkuvaa ja aktiivista.

Musiikkilukion tiimit:

 • Päivänavaustiimi, ohjaava opettaja Maria Kettu. Tiimin tavoitteena on musiikkilukion päivänavausten sisältöjen suunnittelu periodeilla 1-5. Päivänavausten vuorolistoihin sisällytetään myös koulun ulkopuolisten henkilöiden päivänavaukset. Näistä päivänavauksista tiedotetaan myös koulun toimintakalenterissa. Tiimin työ ajoittuu periodien vaihtumiseen. Päivänavauksien vuorolistat tehdään rehtorin laatimien periodisuunnitelmien pohjalle. Vastuu on ohjaavalla tiimiopettajalla.
 • Tiedotustiimi, ohjaava opettaja lukion tiedottaja Mari Sillanpää. Tiedotustiimi muodostaa koulun viestintä- ja julkaisutiimin. Tiedotustiimi tiedottaa koulun toiminnasta ja tapahtumista koulun kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä paikallismediassa. Tiimi tuottaa lukuvuoden aikana myös nettilehti Rakkaustista (www.rakkaustinen.net). Tiedotustiimin rooli korostuu kevään musiikkiteatteriproduktion yhteydessä.
 • Musiikki- ja tuotantotiimi, koordinaattorit Mari Sillanpää (laulu ja tiedotus), Rasmus Tammik (orkesteri), Aku-Petteri Pahkamäki (ohjaus) ja Ilona Salomaa-Uusitalo (talous). Tiedotusvastaavana toimii tiedotustiimi. Musiikki- ja tuotantotiimin tavoitteena on tuottaa musiikkiteatteriproduktio lukuvuoden aikana musiikkiteatteriopintojakson päätteeksi. Vanhempainyhdistys Musiikkilukion tuki ry. (käsiohjelma, näyttelijöiden evästys) on mukana tuotantotiimin toiminnassa. Tuotantotiimi kokoontuu tuotantoprosessiin merkittyinä aikoina arviointi- ja suunnittelukokouksiin (3-5 kertaa syksyllä, keväällä useammin).
 • Messu- ja esittelytiimi, ohjaava opettaja Mari Sillanpää. Tiimin tavoitteena on musiikkilukiotoiminnan esittely ja panostus opiskelijahankintaan. Tiimi koordinoi musiikkilukion esitemateriaalien uusimista. Messutiimi toimii kiinteässä yhteistyössä tiedotustiimin, musiikkitiimin ja johtoryhmän kanssa. Tiimi ideoi messuosastot yhteistyössä tiedotustiimin kanssa.
 • Kehittämistiimi, ohjaajina opiskelijakunnan ohjaava opettaja Mari Sillanpää, rehtori, johtoryhmä ja opiskelijakunnan hallitus. Tavoitteena on musiikkilukiotoiminnan kehittämistyön kokonaisvaltainen organisointi lukiostrategiaan perustuen. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet toimivat kehittämistiimin jäseninä edustaen opiskelijakunnan näkemyksiä erilaisissa yhteyksissä musiikkilukion toimintaan liittyen. Tavoitteena on opiskelijoiden vahva kuuleminen ja osallistaminen. Opiskelijakunta kokoontuu viikoittain opiskelijakunnan ohjaavan opettajan johdolla. Opiskelijakunnan ääntä kuunnellaan ja se vaikuttaa vahvasti musiikkilukion päätöksentekoon.
 • Hyvinvointitiimi, vastuuhenkilöinä lukion opiskelijat. Hyvinvointitiimi keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointitiimi järjestää erilaisia rentoutumishetkiä. Tiimin ideoimana koululle valmistui opiskelijoille tarkoitettu rentoutusolohuone, Kamukolo. Rentoutusolohuoneessa on sohvia ja erilaisia tunnelmaa luovia valaisimia. Kaiuttimista voi kuulla lintujen laulantaa tai sateen ropinaa. Rentoutusolohuoneen olemme sulkeneet varsinaiselta musiikin kuuntelulta.
 • Tekniikkatiimi, ohjaajana Juha-Matti Rautiainen. Tekniikkatiimi kehittää musiikkilukion teknistä ja fyysistä oppimisympäristöä lukion toiminta-ajatuksen ja tulevaisuuden haasteiden mukaisesti. Tiimi vastaa musiikkilukion tilaisuuksien ja tapahtumien teknisestä toteutuksesta, tallentamisesta sekä tallenteiden arkistoinnista. Tavoitteena on mallintaa tulevaisuuden oppimisympäristöä oppimista edistäväksi. Tekniikkatiimi ylläpitää lukion musiikkiteknologian oppimisympäristöä yhdessä rehtorin kanssa.
 • Kuvataidetiimi, ohjaajana Minna Läntinen. Kuvataidetiimi vastaa lukion oppimisympäristön esteettisyydestä ja järjestää lukuvuoden aikana opiskelijoiden taidenäyttelyitä. Kuvataidetiimi koordinoi ja toteuttaa opiskelijakunnan näkemyksiä/toiveita lukion oppimisympäristön elävöittämisestä.
 • Luomalan Sirkka -tiimi, ohjaajina Mari Sillanpää ja Mika Jämsä. Tavoitteena on mahdollistaa musiikkilukiolaisten aktiivinen osallistuminen Kaustisen monipuoliseen kulttuurielämään. Yhteistyötä tehdään Kamarimusiikkiyhdistys ry:n, Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiikki ry:n, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlien (Pro Kaustinen ry), Näppärit ry:n, Kaustisen Nuorisoseuran, Kansanmusiikki-instituutin ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. Opiskelijoille mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin sisällöntuottajina, avustajina ja aktiivisina toimijoina. Samalla opiskelijat oppivat kulttuurituottamista. Tiimin painopiste on yhteistyössä musiikkilukion ja Kamarimusiikkiyhdistyksen kanssa (Kaustisen Kamarimusiikkiviikko).
 • Taiteiden yö -toimikunta, ohjaajana Salla Haavisto ja opiskelijat. Toimikunta vastaa lukion ohjelman koordinoinnista vuosittain lokakuun lopussa järjestettävää Taiteen päivä -tapahtumaa varten.
 • Lukion edustajat eri tapahtumiin, lukion ”airuet” valitaan 1. vuosikurssin opiskelijoiden keskuudesta lukuvuoden alussa.
 • Ensiapuryhmä, koordinaattorina terveydenhoitaja Tiina Kivinen. Ensiapuryhmä toimii tarvittaessa SPR:n apuna Taiteen päivä -tapahtumassa.
Tiedotustiimi lukuvuosi 2022-2023 vasemmalta oikealle Emil Lehtinen, Hilma Kangas, Iiris Viitanen, Jarkko Korpi, ohjaava opettaja Mari Sillanpää ja Kasperi Järvenpää