Alumnikyselyn satoa 2021

Ajatuksia

Ehdottomasti paras ilmapiiri verrattuna muihin kouluihin, joissa olen opiskellut. Kaikki oli kuin yhtä suurta perhettä. -Carla vsk. 2010

Nykyajan työelämässä tarvitaan monipuolista osaamista ja kykyä sopeutua muutoksiin. Tärkeää on kyetä luovaan ja itsenäiseen toimintaan, mutta myös toimia yhteistyössä muiden kanssa. Musiikkilukio-opinnot antoivat itselleni erinomaiset valmiudet korkeakouluopintoihin ja työelämään. -Anni vsk. 1997

Ilman musiikkilukiota en olisi uskaltanut hakea musiikkialalle! Musiikkilukio on turvallinen ja kehittävä paikka kokeilla siipiään ja löytää oma suunta muusikkona. -Lisa vsk. 2014.

Vaikka en työskentelekään musiikin parissa, juuri musiikkiopinnot lukiossa toivat paljon itseluottamusta ja varmuutta omaan tekemiseen. Esiintyminen erilaisissa tilaisuuksissa on valmistanut minua olemaan esillä nykyisessä työssäni. Opiskelija vsk. 2009

Kaustisen Musiikkilukio kasvatti nuoren kiinni omaan elämään. Lukion aikana sai turvallisessa ympäristössä opetella tekemään itse kaikki omaa elämää ja opintoja koskevat valinnat ja myös kantamaan vastuun niistä. Saman henkiset koulukaverit ovat edelleen tärkeä verkosto ja lukiokavereista on jäänyt myös elinikäisiä ystäviä! -Heli vsk. 2006

Altistuminen sukupolvet ylittävälle kansanmusiikkiperinteelle oli minulle tärkeää. Se on Kaustisen erityispiirre eikä kopioitavissa tai siirrettävissä muualle. -Elina vsk. 1997

Nimenomaan musiikkilukio opetti, että kaikesta voi selvitä. Sain loputtoman innostuksen oman osaamiseni kehittämiseen. Uskallan hypätä uuteen, en pelkää esiintymistä ja on yleisö iso tai pieni, sen edessä on hyvä olla. Sain myös hyvän verkoston lukion kautta. -Katja vsk. 1992

Musiikkilukiossa pääsee kokeilemaan musiikin parissa rajattomasti erilaisia soittimia, tyylilajeja ja erilaisissa yhtyeissä soittamista. Koulun joustavat aukioloajat mahdollistavat intensiivisen harjoittelun ja hyvät opettajat antavat työkalut kehittää itseään muusikkona. -Roope vsk. 2013

Niinäkin päivinä, kun motivaatio veteli pohjamudissa eikä mikään fysiikan pakollisen kurssin tehtävistä vaikuttanut olevan ratkaistavissa, omat kämppikset ja oppilaskunnan sohva tarjosivat aina apua. Mikään opinahjo ei ole täydellinen, mutta itselleni en olisi voinut parempaa paikkaa toivoa! Opiskelijana minulla oli aina kokemus siitä, että tulin kuulluksi ja nähdyksi. -Anne vsk. 2009

Laadukas pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian opetus edesauttoivat insinööriopinnoissa menestymistä. Koen, että lukioikäiselle minulle pieni Kaustinen ja musiikkilukion yhteisöllisyys ja toisaalta itsenäistyminen olivat tärkeitä asioita vrt. Isomman kaupungin lukiossa opiskeluun.-Iiris vsk. 2005

Keski-Pohjanmaan vahva jousisoitinkulttuuri oli hieno ympäristö oppia. Muiden opiskelijoiden kanssa kasvaminen ja ”vertaistuki” loivat pohjan ystävyyssuhteille jotka toimivat edelleen. Sisäoppilaitosmaisuus tarjoaa hyvät edellytykset treenaamiselle. Paikkakunnan pienuudesta huolimatta kulttuuritarjonta on vahvaa. -Teppo vsk. 1984

Musiikkilukiossa opettajien ja opiskelijoiden välillä vallitsi suuri luottamus ja kunnioitus toisia kohtaan. Sellaista en ole muualla kokenut. -Mervi vsk. 1999

Musiikkilukio luovana lukiona on ollut suurena apuna opetusharjoitteluiden ideoinneissa ja esiintymisessä. Lukioaikana tiimeissä työskentely on vienyt minut myös ainejärjestöni hallitukseen, sekä helpottanut oman äänen löytämistä yliopistossa. Myös valinnaiseni lukiossa ovat ohjanneet minua selkeästi demokratiakasvatusta ja yhteiskuntatieteitä kohti. -Emma vsk. 2014

Lukioajasta kokonaisuudessaan on ollut valtavasti hyötyä työelämässäni. Koulun tarjoama monipuolinen opetus antoi mahdollisuuden osallistua laaja-alaisesti eri musiikkityylien tekemiseen, mikä on omalla kohdallani osoittautunut vahvuudeksi ja usein myös muista sellopedagogeista erottavaksi tekijäksi. -Anna vsk. 2010

Erityisiä muistoja ja terveisiä

Perustimme lukion aikana bändin KesäMisut, jossa soitimme ystäväporukalla vain kaikkia kuluneita kesähittejä (Vielä on kesää jäljellä, Mikä kesä). Kukaan bändissä ei käyttänyt ykkösinstrumenttiaan, vaan sitä hieman heikommin hallittua yksilöä. Asut olivat ylitsevuotavan kesäiset minihameineen ja delfiinikellukkeineen. Bändi esiintyi monta kertaa koulun eri konserteissa ja myöhemmin myös äitini 50-vuotisjuhlissa, koska hän oli meidän suurin fani. Kesämisuissa kiteytyi mielestäni Kaustisen Musiikkilukion parhaus: joku saa idean, kerätään porukka ja toteutetaan se. Sivussa saadaan aikaan valtava määrä riemua ja hyvää mieltä ympärille ja bändikavereista muodostunut elinikäinen, rakas Misuporukka <3 -Heli vsk. 2006

Terveisiä Helsingistä Alppilan lukiosta, jossa toimin opettajana. Omien lukiokokemusteni pohjalta on ollut hyvä rakentaa musiikin monipuolista toimintakulttuuria myös yleislukioon, jossa taideaineilla on myös riittävästi sijaa. Uskon, että omien musa-aktiivisten opiskelijoiden tarpeita katsoo ja kuuntelee jokseenkin eri silmin, kun pohjalla on kokemus Suomen ainutlaatuisimmasta Kaustisen musiikkilukiosta! -Jenna vsk. 2006

Musiikkilukion yhteisöllinen toimintatapa, opettajat ja luova opinto-ohjelma antoivat vapautta ja laajan pohjan yleissivistävän koulutuksen, josta on yhä edelleen iloa. Ilman Hilkka Rauhalan panostusta opiskelijoiden tiimityöhön ja Heleenan äidinkielentunteja, olisin tuskin koskaan keksinyt journalismia ammattina. Musiikkilukio tarjoaa mahdollisuuksia, joita isoilla yleislukioilla ei ole. Opetusta voidaan muokata yksittäisten opiskelijoiden tarpeisiin ja opettajilla on aikaa kohdata jokainen opiskelija yksilönä. -Anne vsk. 2009

Ihan mahtavaa on se, että sinne vihdoin saadaan toimivat ja kunnossa olevat tilat! Omina aikoinani vanhan puolen katto vuosi yhtenä talvena niin paljon, että Jarmo Kotaja nähtiin useammankin kerran kulkevan nurkkaluokkaansa sateenvarjon kanssa. -Anna vsk. 2010

Tulin musiikkilukioon Vetelistä, suoraan kakkoselle. Se on ollut ratkaiseva tekijä elämässäni. Kaikki kokemukset opiskelemisesta soittamisen ja harjoittelun äänet taustalla tekivät olemisesta musiikkilukiosta niin ”ei-laitosmaista”, musiikkiteatterissa yhdistyi opiskelu ja harrastus, joka on ollut merkittävä kokemus. Olen tosi ylpeä, kun kerron käyneeni musiikkilukion ja kuinka paljon upeita musiikin ammattilaisia koulukavereissani on. Terveisiä Hilulle ja muille tuon ajan opeille. Opiskelija vsk. 2000

Vastaajien ilmoittamat ammatit tällä hetkellä

Yrittäjä, Näyttelijä

Muusikko, musiikinopettaja ja säveltäjä

Muusikko, biisintekijä, tuottaja

MuM, kansanmusiikin lehtori,

Hankepäällikkö

Musiikkikasvatuksen lehtori

Toimittaja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Geronomi

Opiskelija, erikoisliikkeen myyjä

Musiikkiluokanopettaja, musiikkituottaja (yrittäjä)

Psykologi, yrittäjä

Sellonsoitonopettaja, freelance-muusikko ja kulttuuriyhdistyksen pääsihteeri

Hanketyöntekijä yhdistyksessä, kohderyhmä lapsiperheet, naiset ja yksinäiset

Kemisti, DI, väitöskirjatutkija

Musiikkipedagogi (YAMK), tuntiopettaja Sibelius-Akatemialla

Nuotistonhoitaja-tuottaja

Liiketoiminnan opettaja

Kuntoutussuunnittelija

Opiskelija

Testausinsinööri

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Maajohtaja

Tulostusoperaattori

Orkesterimusiikki, sovittaja

Matematiikan aineopettaja

Opiskelija, sosionomi + kirkon nuorisotyö

Opiskelen luokanopettajaksi demokratiakasvatuksen kotiryhmässä Jyväskylän yliopistossa.

Musiikinopettaja

Tapahtumakoordinaattori, Helsingin Musiikkitalo

Musiikkiopiston opettaja

The Irish Festival of Oulun tuottaja

Luokanopettajs

Kulttuuritoimittaja

Musiikkipedagogi AMK ja Kulttuurituottaja AMK

Sosionomi

Musiikkipedagogi (AMK)

Nuorisotyönohjaaja

Sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja (SSS), Muusikko

Musiikkipedagogi/muusikko

Huilunsoiton päätoiminen opettaja, freelancer muusikko, kulttuurisihteeri & musiikin varhaiskasvatuksen ope

Projektisuunnittelija (Varhaiskasvatus Musiikkipedagogiikka projekti tosin)

Musiikin lehtori

Koulunkäynninohjaaja sekä luokanopettajaopiskelija

Englannin (ja kohta espanjan) opettaja lukiossa

Kenttäpäällikkö, myyntiedustaja

Koulunjohtaja

Artesaani

Varhaiskasvatuspäällikkö

Musiikin- ja luokanopettaja

Lähihoitaja

Muusikko, koirahieroja, mutta päätoiminen opiskelija

Tilastotieteen maisteriopiskelija, tuntiopettaja

Musiikinopettaja ja muusikko

Yrittäjä kauneusalalla

Muusikko, musiikkipedagogi, valokuvaaja

Vastaava työnjohtaja

Sairaanhoitaja/Kätilö

Huilunsoitonopettaja

Geronomi, kulttuuriohjaaja, kulttuurisen vanhustyön ammattilainen

Projektipäällikkö

Yrittäjä, tietoliikenneinsinööri

Musaope

Luokanopettaja

Orkesterimuusikko, tuuba, Helsingin Poliisisoittokunta.

Pasuunan äänenjohtaja, Turun Filharmoninen orkesteri