Koko koulu ohjaa. Tiivis yhteisö, jossa opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa.

Kaustisen musiikkilukion ohjaustoimintaa varten on olemassa kokonaisvaltainen suunnitelma. Ohjaustoimintaa päivitetään jaksoittain. Toimintakulttuurissa keskeistä on Koko koulu ohjaa -periaate ja yksilöllisten opintopolkujen painottuminen.

Uniikkius: Meillä kaikilla opiskelijoilla on omannäköisensä työjärjestykset. Erilaisuus on meillä voimavara ja rikkaus! Yleislinjan opiskelijana saat laajan yleissivistyksen. Musiikkilinjan opiskelijana voit käytännössä suorittaa niin paljon musiikin opintoja kuin haluat. Tärkeintä on oma motivaatio.

Kaustisen musiikkilukiossa ohjausprosessiin sisällytetään musiikkiopintojen ohjaus koko lukiopolun aikana. Voit valita pääinstrumentin, sivusoittimen, ryhmämusisoinnin tai vaikkapa musiikkiteknologian kursseja. Musiikkitutorit koordinoivat musiikkiopintojen ohjausta yhteistyössä opinto-ohjaajan ja muiden musiikinopettajien kanssa.

Yhteisöllisyys: Yhdessä oppien ja yhdessä tehden.

Ohjaustoiminnan kehittämisen painopisteinä ovat ohjaus lukiopolun nivelvaiheissa sekä työelämäyhteistyössä (lukiopolun alku sekä jatko-opintoihin siirtyminen). Lisäksi ohjaustoiminnassa huomioidaan EO-opiskelijat, muualta lukioon siirtyvät, aikuisopiskelijat ja yhdistelmäopintoja suorittavat. Lukio-opintojen aikana otetaan huomioon yksilön valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Koko musiikkilukion henkilöstö turvaa lukion perustavoitteiden toteutumista: opiskelija oppii oppimaan ja saavuttaa lukio-opinnoissaan tuloksia. Opettaja on sparraaja ja opiskelijan henkilökohtainen ”henkari”, tuki ja turva. Tavoitteena on osallistava- ja ohjaava arviointi. Tulevaisuuden keskiössä on opiskelijan vastuullisuuteen kannustaminen. Opiskelija osaa ottaa vastuun opiskeluistaan. Näin hän kykenee myöhemmin vastaamaan joustavasti ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksiin. Opiskelijoita myös kannustetaan yrittäjyyteen. Tämä toteutuu businessopetuksessa sekä Let’s Learn Work -hankkeen yrittäjyyskasvatuksessa, jonka tarkoituksena on muun muassa esitellä opiskelijoille paikallisia yrittäjiä ja heidän tarinoitaan.

Survival kit: Meillä opitaan elämässä selviämisen taitoja!

Opiskelijoiden yksilöllistä opinpolkua tuetaan tutorien koostamien henkilökohtaisten opintosuunnitelmien eli HOPSien avulla. HOPS on opiskelijan työkalu omien opintojen suunnitteluun ja niiden edistymisen seurantaan. Opettajat kehittävät omalta osaltaan opetusjärjestelyjen toimivuutta, jotta oppimaan oppiminen mahdollistuu jokaisen opiskelijan kohdalla. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijan oman opinto-ohjelman suunnittelua ja valmiuksien kehittymistä tulevaisuuden kannalta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi valmis: Meillä voit vaikuttaa oman lukkarisi suunnitteluun. Varaa aika opolta ja kerro mitä, milloin ja miten haluat opiskella. Niin helppoa se on!

TET-toiminta, opintovierailut eri oppilaitoksiin sekä AVO- eli ammatinvalintaohjauspäivien ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut edistävät työelämä- ja jatko-opintotietoutta. Opinto-ohjaaja koordinoi TET-toimintaa, AVO-päiviä ja opintovierailuja korkeakouluihin ja ammattiopistoihin.

Minun opintopolkuni: Meillä verkostot ulottuvat laajalle. Saat sinulle sopivan opintopaketin ja hyvät eväät jatko-opintoihisi.

Erilaisten oppijoiden ohjaustoiminta sisältyy ohjaustoiminnan kokonaissuunnitelmaan. Erityisalueena kehitetään myös oppimaan oppimista ja opiskeluvalmiuksien edistämistä. Yhteistyötä tehdään koko opettajakunnan kanssa. Opiskelijoiden tukitoimista päätetään lukion erityisopetusta koordinoivan erityisopettajan kanssa. LUKI-testit tehdään kaikille ykkösvuosikurssilaisille. LUKI-yksilötestit ja matematiikkatestit tehdään erityisopettajan harkinnalla. Testaus on erityisen tärkeää ylioppilastutkintoa ajatellen, mutta se auttaa oppimisen poluilla jo varsinaisten lukio-opintojen aikana.

Tehdään yhdessä opiskelustasi mielekäs kokemus, joka ei unohdu koskaan ja joka kantaa pitkälle!

Kaustisen musiikkilukio jättää jäljen. 

Tervetuloa opiskelemaan Kaustisen musiikkilukioon!