Musiikin perusteet ja musiikin tuntemus

Musiikin perusteiden opiskelu auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikkia sekä kehittymään musiikkiopinnoissa kokonaisvaltaisesti. Opittujen tietojen ja taitojen tarkoitus on myös auttaa oppilaita jatkamaan itsenäisesti musiikin harrastamista lukio-opintojen päätyttyäkin. Musiikin perusteiden opiskeluun on käytössä erinomainen arsenaali musiikkiteknologiaa sovelluksineen.

Musiikin perusteissa painotetaan opiskelijan luovia musiikillisia taitoja. Sävellysharjoitukset ovat läsnä tunneilla jo ensimmäisestä musiikin perusteiden kurssista alkaen. Valmiilta tuotoksia pyritään esittämään erilaisissa koulun tilaisuuksissa integroituna muiden musiikinkurssien kanssa, kuten esimerkiksi kuoron, orkesterin, kansanmusiikkiyhteiden tai bändien esittämänä. Lisäksi koulussamme järjestetään erillisiä sävellyksen ja sovituksen opintoja, joita ohjaavat useat musiikkilukion opettajat.

Opinnot vastaavat aina vähintään Suomen musiikkioppilaitosten liiton oppisisältöjä, ja musiikkioppilaitoksen hyväksymistä suorituksista opiskelija saa lukiokurssin lisäksi erillisen Keski-Pohjanmaan konservatorion myöntämän todistuksen, musiikkikoulun tai -opiston todistuksen tai erillistodistuksen suoritetuista tutkinnoista.

Musiikin tuntemus

Musiikin tuntemuksen kurssit karttuvat koko lukio-opiskelun ajana ja antavat yleissivistävän käsityksen eri musiikinlajeista ja kulttuureista. Kursseilla pyritään ymmärtämään musiikkia osana sekä kansallista että globaalia yhteiskuntaa: Miten musiikki on kulloinkin syntynyt, keiden toimesta ja millaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa; millaisia merkityksiä musiikilla on ihmiselle. Ei vain musiikin, vaan koko ihmiskunnan historiaa peilataan länsimaisen kulttuurin synnystä nykypäivään. 

Työtavoissa huomioidaan musiikinlajit laidasta laitaan, ja monenmoista musiikkia on vielä kuulematta. Yhteistyökumppaniemme tarjoama sisältö käytetään myös ajankohtaisesti hyväksi – paikalliset musiikkitapahtumat ja aidot kohtaamiset ovat olennainen osa opiskelua. Tiedonhaku, tutkielmat ja multimediatuotokset taas ovat linkki jatko-opintoihin. Jokainen lukiolainen pääsee halutessaan kerran vierailemaan Kansallisoopperassa Oopperakurssin puitteissa.