MUSIIKKIPISTEYTYKSEN KRITEERIT

Kaustisen musiikkilukio

1-2 pistettä

Hakijalla ei ole juurikaan aikaisempaa musiikkitaustaa, mutta opiskelijalla on haastattelutilanteen perusteella motivaatiota ja hyvät edellytykset suoriutua musiikkilukion musiikkiopinnoista.

3-4 pistettä

Hakijalla on takanaan jonkin verran harrastuneisuutta musiikissa, kuten omatoimista soitinharjoittelua, valinnaismusiikkia koulussa, satunnaisia musiikkiryhmiä tms.

5-6 pistettä

Hakijalla on takanaan henkilökohtaista syvempää harrastuneisuutta ja osaamista hieman pidemmältä ajalta, joka ilmeni pääsykokeessa musiikkinäytteiden tai todistuksien myötä.

7-8 pistettä

Hakijalla on takanaan useiden vuosien pitkäjänteistä harrastamista ja monipuolista musiikkitaustaa, tavoitteellisen työskentelyn osoitukseksi todistuksia musiikkiopinnoista tai näytteitä musiikillisesta toiminnasta. Haastattelussa annetut musiikkinäytteet osoittivat harjaantuneita musiikillisia taitoja.

9-10 pistettä

Hakijalla on takanaan on useiden vuosien määrätietoinen, tavoitteellinen ja tuloksellinen musiikin opiskelu, josta dokumenttina todistuksia suoritetuista musiikkiopinnoista. Soitto- tms. musiikkinäytteet olivat korkeatasoisia.

Musiikkinäyte pääsykoetilanteessa on vapaaehtoinen, mutta suositeltava, sillä se antaa kuvan hakijan lähtötasosta ja valmiuksista. Musiikkinäyte voi olla soitto- tai laulunäytteen lisäksi myös tallenne verkossa. Musiikkinäytteet vaikuttavat pistemäärään kohottavasti. 

Todistukset aiemmista musiikkiopinnoista todentavat aikaisemman ohjatun ja tavoitteellisen musiikinopiskelun sekä antavat osviittaa lähtötasosta musiikin hahmotusaineiden opintoihin. Myös omatoiminen musiikkiharrastus voi olla korkeatasoista ja tavoitteellista ja voi ilmetä monin eri muodoin. Oleellista on, että aikaisempi harrastuneisuus tulee osoitetuksi pääsykoetilanteessa.

Pisteytyksen kriteerit laatineet musiikkilukion musiikinopettajat Mika Jämsä ja Ville Ojanen