LUMOKE – Lukion musiikinopetuksen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 Kaustisen musiikkilukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän musiikissa. Kaustisen kanssa musiikin valtakunnallista kehittämistehtävää ovat tekemässä Sibelius-lukio, Tapiolan lukio ja Tölö Gymnasium. Hankkeen tarkoituksena on luoda ja tarjota uusia pedagogisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia peruskoulujen ja toisen asteen musiikinopetukseen. Lumoke-hankkeen puitteissa järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia ja suunnitellaan esimerkiksi lukion uuteen opetussuunnitelmaan (LOPS2021) soveltuvia opetuspaketteja ja materiaalia. 

Lumoke-hankkeen puitteissa Kaustisen musiikkilukio toimii yhteistyössä Skotlannissa toimivan Plockton Music Schoolin kanssa. Tarkoituksena on tehdä yhteisiä musiikkiprojekteja skotlantilaisten kanssa ja ammentaa heidän musiikkikulttuuristaan ja -perimästään opetusmateriaalia Suomen lukioiden opetuskenttään. 

Kaustisen musiikkilukion keskeisenä tavoitteena on valmistaa muiden Lumoke-lukioiden kanssa kattava musiikinopetuksen verkko-opetuspaketti. Verkko-opetuspaketti on saanut hyvän vastaanoton suomalaisten musiikinopettajien parissa. Ks. www.lumoke.fi

Kaustisen musiikkilukion kehittämistehtävä kestää vuoteen 2025 saakka. 

Lumoke järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja eri puolella Suomea ja niistä saa tietoa esim. Lumokkeen Facebook-sivuilta. Lisätietoja antaa myös Kaustisen musiikkilukion Lumoke-koordinaattori Ville Ojanen (ville.ojanen@kaustinen.fi).