AIKUISLUKIO

Kiinnostaako aikuisopiskelu? Kaustisen musiikkilukiossa voit opiskella lukio-opintoja tutkintotavoitteisesti aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan. Opetus tapahtuu päivällä, mutta voit toteuttaa opintojasi joustavasti tarpeidesi mukaan. Aikuislukiossa voit suorittaa kursseja myös itsenäisesti sopimuksen mukaan.

Mikä aikuislukio? Aikuislukio tarkoittaa opiskelijan mahdollisuutta suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa. Opintojen eteneminen pyritään järjestämään joustavasti ja tarjoamalla tarvittava oppimisen ja opiskelun tuki. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin.

Aikuisten lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Opetus auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään elämässä ja maailmassa vallitsevista monitahoisista ilmiöistä. Aikuisten lukiokoulutus lisää opiskelijan työelämässä menestymisen yleisiä edellytyksiä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan.

Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Aikuisten lukiokoulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja muilla näytöillä. Aikuislukiossa voit suorittaa lukion oppimäärän tai suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan.

Aikuisten lukiokoulutuksessa opiskelija laatii opetushenkilöstön tuella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman luonnissa otetaan huomioon muun muassa aiempi koulutus/opinnot, hyväksi luettavat opinnot ja/tai oppimäärät, arvioitu opiskeluaika ja opiskeluvalmiudet mahdollisine tuen tarpeineen.

Aikuislukion oppimäärään kuuluu vähintään 44 kurssia. Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen on suoritettava 48 kurssia. Elokuusta 2021 alkaen aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 88 opintopistettä (lukiolaki 714/2018, 10 § 3 mom.).

Lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintoja, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoja (pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot) ja taito- ja taideaineiden opintoja sekä opinto-ohjausta. Taito- ja taideaineiden opinnot ovat kuitenkin vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan.

Mitä aineita siis opiskelen aikuislukiossa? Pakollisia aineita ovat:

  • äidinkieli tai suomi toisena kielenä
  • englanti A-oppimäärä (opiskelu aloitettu yleensä peruskoulun alakoulussa)
  • ruotsi B1-oppimäärä (aloitettu yleensä viimeistään 7. luokalla)
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä), fysiikka, kemia
  • biologia, maantiede
  • uskonto tai elämänkatsomustieto
  • historia, filosofia, yhteiskuntaoppi

Valinnaisia oppiaineita ovat lyhyet kielet (saksa, ranska, venäjä), terveystieto ja psykologia.

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi myös sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää myös harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia. Harrastuneisuutta osoittava opintokokonaisuus on yleensä lukiodiplomi, jonka voit suorittaa esimerkiksi musiikissa, kuvataiteessa, teatterissa tai vaikka mediaopinnoissa.

Kiinnostuitko? Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa opiskelu. Ota yhteys musiikkilukion lopoon Sami Kankaaseen sami.kangas@edu.kaustinen.fi