Haastattelut

Kaikki hakijat (musiikki- ja yleislinja) osallistuvat haastatteluun.

Musiikkilinjalle hakijat osallistuvat musiikin soveltuvuushaastatteluun. Musiikkilinjalle valintapisteet muodostuvat keskiarvosta (enintään 10 p) ja musiikkipisteistä (enintään 10 p). Musiikkipisteet muodostuvat hakijan musiikin harrastuneisuudesta ja musiikin osaamisesta. Soveltuvuushaastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota musiikin opiskeluun ja lukio-opintoihin. 

Musiikkilukion yleislinjalle valintapisteet muodostuvat perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvosta (enintään 10 p). Haastattelukäynnin yhteydessä laaditaan alustavat lukio-opintojen aine- ja kurssivalinnat 1. lukiovuodelle. Musiikkilinjalle aikovat tekevät musiikkitutorien kanssa alustavat musiikin valinnat. Kaikki hakijat tutustuvat haastattelupäivän aikana tarkemmin musiikkilukion toimintaperiaatteisiin.

Haastattelu- ja ilmoittautumispäivät keväällä 2020

Ma 13.1.2020 (ilmoittautuminen lomakkeella 7.1. mennessä)

Ke 5.2.2020 (ilmoittautuminen lomakkeella 29.1. mennessä)

To 20.2.2020 (ilmoittautuminen lomakkeella 13.2. mennessä)

Ke 4.3.2020 (ilmoittautuminen lomakkeella 26.2. mennessä)

Ti 17.3.2020 (ilmoittautuminen lomakkeella 10.3.mennessä)

Haastattelupäivään kannattaa varata aikaa aamupäivästä, noin klo 10.30 alkaen, myöhäiseen iltapäivään. Haastattelupäivään sisältyy kouluruokailumahdollisuus.