Avoimen yliopiston opinnot

AVOIMEN YLIOPISTON ja AMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOJA TARJOLLA keväällä 2020
Uusi lukiolaki edellyttää lukioiden tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on madaltaa lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen välistä kynnystä.


Kaustisen musiikkilukio tekee yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Monet opinnoista pyörivät non-stop -idealla eli voit aloittaa ne koska tahansa.

Avoimen yliopiston kurssien, kesäyliopiston kurssien ja ammattikorkeakouluopintojen opiskeleminen lukioaikana kannattaa, koska ne tukevat yleissivistystä ja sitä kautta lukio-opintojasi ja valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin. Ne ovat myös valmiina suoritettuina opintoina lähtiessäsi jatko-opintoihin. Avoimen opinnot ja ammattikorkeakouluopinnot sujuvoittavat siirtymistäsi jatko-opintoihin.

Ota yhteys opoon tai suoraan opintojen tarjoajiin, jos kiinnostuit opinnoista!

Kokkolan yliopistokeskus, Chydenius
ks. lisää 
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille

Tarjolla esimerkiksi seuraavia omakustanteisia kursseja:
Akateeminen opiskelukyky 2op
Koodi:HYVY002
Suoritustapa: Verkkokurssi
Toteutusaika: 1. kurssi 11.9-20.10, 2. kurssi 30.10.-8.12., 3. kurssi 15.1.-23.2.
Ilmoittautumislinkki https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/ilmoittaudu
Kielenhuollon kurssi 3op
Koodi: XKV0012
Suoritustapa: Verkkokurssi 
Toteutusaika: Non-stop

Psykologia: Aikuisen ajattelun kehitys 2op
Koodi: AIKP1001
Suoritustapa: Oppimistehtävä tai verkkotentti
Toteutusaika: Non-stop (hakea voi koska vain)
Psykologia: Nuoret, media ja vapaa-aika 5op
Koodi: NUOP1002
Suoritustapa: Oppimistehtävä tai verkkotentti Moodlessa
Toteutusaika: Non-stop
Liikunta ja terveystieto: Liikuntapsykologian perusteet 2op
Koodi: LPSY1001
Suoritustapa: Verkkoluentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävä
Toteutusaika: Non-stop
Ravitsemus ja liikunta 4op
Koodi: AY7021503
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Toteutusaika: Syksy 2019 tai kevät 2020

Tietotekniikka: Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2op
Koodi: ITKP101
Suoritustapa: Suoritetaan pienempiä osatehtäviä tekemällä
Toteutusaika: Non-stop
Tietotekniikka: Tietoverkot 3op
Koodi: ITKP104
Suoritustapa: Tentti
Toteutusaika: Non-stop 
Tietotekniikka: Web-julkaiseminen 2op
Koodi: ITKP1011
Suoritustapa: Suoritetaan pienempiä osatehtäviä tekemällä
Toteutusaika: Non-stop
 
Luonnontieteet: Luonnon monimuotoisuuden suojelu 5op
Koodi: AY756347A
Suoritustapa: Lähiopetusta 28 tuntia pe-la
Toteutusaika: Syksy 2019/kevät 2020

Sinustako hallintotieteilijä? 2op
Suoritustapa: Verkkokurssi
Suoritustapa: Non-stop
Kurkista kauppatieteisiin 2op
Suoritustapa: Verkkokurssi
Toteutusaika: Non-stop
Kurkistus viestintätieteisiin 2op
Suoritustapa: Verkkokurssi
Toteutusaika: Syksy 2019 alkaen non-stop

Jos kiinnostuit avoimen yliopiston ja kesäyliopiston opinnoista, ota rohkeasti yhteyttä:
sari.lehto@chydenius.fi
teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi 
 
Ilmoittautuminen Kokkolan yliopistokeskuksen ja kesäyliopiston opintoihin
 
Opintoihin ilmoittaudutaan verkkolomakkeella. https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/verkkolomakkeet/lukiolaisille
 
Opintoihin ilmoittautuminen perutaan kirjallisesti verkkolomakkeella viimeistään laskun eräpäivänä.  Saat sähköpostiisi kuittauksen perumisestasi. Ellei osallistumista opintoihin ole peruttu verkkolomakkeella, peritään opintomaksu. https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/verkkolomakkeet/ilmoittautumisen-peruminen 
 
Opintomaksut – avoin yliopisto 
Opintopisteen hinta opintojaksoilla on 15 €/op. 
Opintomaksuihin ei myönnetä alennuksia, eikä maksettuja maksuja palauteta. https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opintomaksut 
 
Ilmoittautuminen www.kpkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta peritään puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu.Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostilla. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

Opintomaksut – kesäyliopisto

Laskutamme kunkin kurssin hinnan mukaan laskutettavaa tahoa. Kurssin hinnat löydät www.kpkesayliopisto.fi

Centria-ammattikorkeakoulu
 
Ilmoittautuminen Centria-ammattikorkeakoulun opintoihin
Averkon verkko-opinnot toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Opintokierrosten ilmoittautumisajat löytyvät Averkon nettisivuilta. Ryhmät täyttyvät nopeasti, joten opintoihin kannattaa hakea heti ilmoittautumisen alkamisen jälkeen. Ilmoittautumisen sulkeuduttua ei uusia opiskelijoita voida enää ottaa opintojaksoille.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu Centrian koulutuskalenterin kautta.
Toisen asteen opiskelijan tulee ilmoittautumisen yhteydessä kirjata laskutustietoihin organisaatioksi Väylä/oma oppilaitos sekä yhteyshenkilöksi se ohjaaja, jonka kanssa opinnoista on omassa oppilaitoksessa sovittu.

Averkon verkko-opinnot tulee perua kolmen viikon sisällä opintojaksojen alkamisesta. Peruutusehdot ja -aika löytyvät yleisohjeesta, joka lähetetään opiskelijoille sähköpostitse n. viikkoa ennen opintojen alkua. Osallistuminen tulee perua kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen averko@centria.fi. Peruutusajan päättymisen jälkeen ei opiskelijatietoihin voi enää tehdä muutoksia. Keskeytetyt opintojaksot arvioidaan hylättynä.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua myös lähiopetukseen. Kysy lisää osoitteesta nina.lang@centria.fi.

Opintomaksut – Centria
Opinnot ovat maksuttomia kaikille Suomen toisen asteen koulutuksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleville. Maksuttomuus perustuu ilmoittautumistietoihin, joten edellä mainittujen tietojen on löydyttävä laskutustiedoista.
 

 
 Lataa