LUMOKE – Lukion musiikinopetuksen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 Kaustisen musiikkilukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän musiikissa. Kaustisen kanssa tätä musiikin kehittämistehtävää, eli aluksi kete-hanketta ovat tekemässä Sibelius-lukio, Tapiolan lukio ja Tölö Gymnasium. Hankkeen tarkoituksena on luoda ja tarjota uusia pedagogisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia peruskoulujen ja toisen asteen musiikinopetukseen. Lumoke-hankkeen puitteissa järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia ja suunnitellaan esimerkiksi lukion uuteen opetussuunnitelmaan (LOPS2021) soveltuvia opetuspaketteja ja materiaalia. 

Lumoke-hankkeen puitteissa Kaustisen musiikkilukio on aloittanut kansainvälisen yhteistyön Skotlannissa toimivan Plockton Music Schoolin kanssa. Tarkoituksena on tehdä yhteisiä musiikkiprojekteja skotlantilaisten kanssa ja ammentaa heidän musiikkikulttuuristaan ja -perimästään opetusmateriaalia Suomen lukioiden opetuskenttään. 

Kaustisen musiikkilukion keskeisenä tavoitteena on valmistaa muiden Lumoke-lukioiden kanssa kattava musiikinopetuksen verkko-opetuspaketti. Kaustisen musiikkilukion kehittämistehtävä kestää vuoteen 2025 saakka. 

Lumoke järjestää säännöllisesti koulutuksia eri puolella Suomea ja niistä saa tietoa esim. Lumokkeen Facebook-sivuilta. Lisätietoja antaa myös Kaustisen musiikkilukion Lumoke-koordinaattori Ville Ojanen (ville.ojanen@kaustinen.fi).