KETE – valtakunnallinen kehittämistehtävä musiikissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 Kaustisen musiikkilukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän musiikissa. Kaustisen kanssa tätä musiikin kehittämistehtävää eli kete-hanketta ovat tekemässä Sibelius-lukio, Tapiolan lukio ja Töölö Gymnasium. Hankkeen tarkoituksena on luoda ja tarjota uusia pedagogisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia peruskoulujen ja toisen asteen musiikinopetukseen. Kete-hankkeen puitteissa järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia ja suunnitellaan esimerkiksi lukion uuteen opetussuunnitelmaan (LOPS2021) soveltuvia opetuspaketteja ja materiaalia.  

Kete-hankkeen puitteissa Kaustisen musiikkilukio on aloittanut kansainvälisen yhteistyön Skotlannissa toimivan Plocktonin Music Schoolin kanssa. Tarkoituksena on tehdä yhteisiä musiikkiprojekteja skotlantilaisten kanssa ja ammentaa heidän musiikkikulttuuristaan ja -perimästään opetusmateriaalia Suomen lukioiden opetuskenttään. 

Kaustisen musiikkilukion keskeisenä tavoitteena on valmistaa muiden kete-lukioiden kanssa kattava kansan- ja maailmanmusiikin opetuspaketti. Kaustisen musiikkilukion kehittämistehtävä kestää vuoteen 2025 saakka. 

Syksyllä 2019 koulutimme Suomen musiikinopettajia Tampereella ja Oulussa yhdessä Sibelius-lukion ja Tapiolan lukion kanssa. Seuraava Suomen musiikinopettajien kete-koulutus pidetään Kaustisella maalis-huhtikuun taitteessa 31.3.-1.4.2020. Lisätietoja antaa Kaustisen musiikkilukion kehittämistehtäväkoordinaattori Ville Ojanen (ville.ojanen@ kaustinen.fi).