joomla social share plugin

FINL0001  sweden  russia

frlarge
  german  unionjack300

Kaustby musikgymnasium

Kaustby musikgymnasium är ett rikstäckande specialgymnasium med fokus på musik. Även om kommunen Kaustby är liten med 4300 invånare, har musikgymnasiet sina rötter i det rika folkmusiklivet i orten och ger därigenom en unik möjlighet att studera musik vid sidan om de vanliga gymnasiekurserna. Kaustinen Folk Musik Festival

I Kaustby musikgymnasium kan man studera på musik- eller på den allmänna linjen. Man kan också utföra studier inom internationell affärsverksamhet samt professionell sportträning. 

(Information om Specialgymnasier och Gymnasiet)

Det finns årligen ca 150 studerande från hela Finland på Kaustby musikgymnasium och det är möjligt för studerandena att få musikundervisning individuellt och i grupp enligt sitt eget val och instrument (klassisk, folk orkester, rock, pop, jazz, kör, osv.). Skolan har musiksamarbete med t.ex. Mellersta Österbottens konservatorium och Ala-Könni-Opisto (undervisning i traditionell musik i Kaustby). 

Kaustby musikgymnasium har långa traditioner men det fokuserar samtidigt på det kommande. Det är en modern, även tekniskt välutrustad skola där det råder en avspänd atmosfär.

Välkommen till Kaustby musikgymnasium!

Kontaktuppgifter: Kaustisen musiikkilukio (Kaustby musikgymnasium), Meerbuschintie 1 FIN - 69600 Kaustinen

www.musiikkilukio.net
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rektor: E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Tel: +358 40 5561783

Internationalism

På musikgymnasium är internationalism en integrerad del av skolverksamheten och stöder uppnåendet av målen för gymnasieutbildning. På musikgymnasium utnyttjas både de möjligheter som erbjuds i hemlandet för internationell verksamhet och av olika finansieringsorgan skapade chanser såväl i projekt, rörlighet som i nätverk. Internationaliseringsfostran kan också genomföras som skolans egna tillämpade kurser och genom att erbjuda ett mångsidigt språkprogram .

Språkprogram

Varje studerande lär sig engelska (lång lärokurs, nivå A) och det andra inhemska språket svenska (medellång lärokurs, nivå B).

Som valfria språk kan man lära sig franska, tyska och ryska (kort lärokurs, nivåerna B2 eller B3). Utöver detta är det möjligt att läsa andra språk t.ex. vid Perhonjokilaakso medborgarinstitut där man haft t.ex. spanska, franska, japanska och italienska på studieprogrammet.

Enligt CIMOs rapport  (4/2009) är det effektiva internationella agerandet på musikgymnasium

-  för hela skolans personal och alla studerandena

-  med i vardagligt skolarbete som logisk och kontinuerlig process

-  frivilligt för deltagande och det utgår från deras egna intressen

-  inskrivet i skolans strategi och läroplan

-  koordinerad och öppen verksamhet

-  menat att dela erfarenheter och vara nyttigt för alla

-  stött och godkänt av skolledningen

Pass för internationalism

En studerande kan stärka sin egen internationella räckvidd med tanke på arbetslivet och fortsatta studier genom att samla påteckningar i ett gymnasiepass för internationalism. Passet kan användas på två sätt:

- genom att samla prestationer och  påteckningar i ens egen portfölj
- genom att samla prestationer och påteckningar omfattande minst 10 kurser för helheten internationella studier. Studierna består av tre grupper:

1. språkstudier, minst 3 kurser

2. studier i de färdighets- och konstämnen som behandlar internationalism och mångkultur,  minst 2 kurser

3. internationell verksamhet, till exempel handledningen av en utbytesstuderande eller att vara med i internationella projekt.

38 timmar verksamhet utgör en kurs.

Efter minst 10 kurser skriver rektorn en ett särskilt intyg som man får senast i slutet av gymnasiestudierna. I internationella studier vägleder koordinatorn för de internationella ärenden på gymnasiet.

På musikgymnasium gör man  många projekt och exkursioner i samband med internationalisering. Om tyskgruppens resa till Berlin 2015 har gjorts en video.

Vi är med, till exempel i följande projekt:

- Dream Academy Norden -projekt: http://danorden.fi/

- Glomas-projekt och det internationella magisterprogrammet vid Sibelius-Akademin,  http://www.uniarts.fi/siba/global-music

- Marimba-projekt, Johannesburg, Sydafrika, med partnerskolan St Stithians College. http://www.uniarts.fi/siba/global-music

Comenius-projekt

Kaustinen musikgymnasium (Kaustby musikgymnasium) har varit med i nätverket för europeiska musikgymnasier AEM (Association of European Music High Schools) som är grundat av Wolfgang Haak, rektorn för Schloss Belvedere Musikgymnasium i Weimar år 1998. 

I nätverket ingick 12 skolor från följande länder: Cypern, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Rumänien, Ryssland, Schweiz och Turkiet. När nätverket upplöstes i början av 2000-talet, fortsatte samarbetet i ett av Tyskland koordinerat Comenius-projekt. I projektet "Att uppleva tillsammans - nationella musiktraditioner i det europeiska kulturarvet" deltog Litauen, Tyskland, Finland och Turkiet. Projektet genomfördes åren 2010-2012.

Partnerskolor:

Musikgymnasium Schloss Belvedere, Weimar, Tyskland.
http://www.musikgymnasium-belvedere.de/

National M. K. Ciurlionis School of Art, Vilnius, Litauen.
http://www.cmm.lt/cms/en/

Ankara Anatolian High School of Fine Arts, Ankara, Turkiet.
http://ankaragsl.meb.k12.tr/

Die Städtische Musikschule in Meerbusch, Tyskland. Partnerskola sedan 1982.
http://www.meerbusch.de/C12573AD002ECE05/html/FBA5B52BAB8331B1C12578310050C048?opendocument&nid1=62301_26254

 

Kaustisen musiikkilukio


Meerbuschintie 1

69600 KAUSTINEN
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rehtori
Ilona Salomaa-Uusitalo
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Puhelin: 040 556 1783

Apulaisrehtori
Rasmus Tammik
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Puhelin: 040 652 7457

Opinto-ohjaus
Sami Kangas
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Koulusihteeri
Ira Korkala
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Puhelin: 050 316 4420