FINL0001  sweden  russia

frlarge
  german  unionjack300

Musiikkilukiossa kansainvälisyys on integroitu osaksi lukion toimintaa ja se tukee lukiokoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Musiikkilukiossa hyödynnetään sekä kotimaassa tarjoutuvia kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia että eri rahoittajatahojen kautta tulevia mahdollisuuksia niin hankkeissa, liikkuvuuksissa kuin verkkoyhteisöissä. Kansainvälisyyskasvatusta voidaan toteuttaa myös koulukohtaisina soveltavina kursseina ja tarjoamalla monipuolista kieliohjelmaa.

Kieliohjelma

Jokainen opiskelija opiskelee englantia (A-kielen oppimäärä), ruotsia, toista kotimaista kieltä (B-kielen oppimäärä). Opiskelija voi opiskella valinnaisena kielenä ranskaa, saksaa ja venäjää (B2 tai B3 -kielen oppimäärä).

Opiskelijalla on mahdollisuus lisäksi opiskella muita kieliä esim. Perhonjokilaakson kansalaisopistossa, jonka opinto-ohjelmassa on ollut esim. espanjaa, ranskaa, japania ja italiaa.

CIMO:n selvityksen (4/2009) mukaan musiikkilukion tehokas ja vaikuttava kansainvälinen toiminta

- kohdistuu koko oppilaitoksen henkilöstöön ja kaikkiin oppilaisiin

- on kiinteä osa arjen koulutyötä ja jatkuva prosessi

- on vapaaehtoista siihen osallistuville

- lähtee osallistujien omasta kiinnostuksesta

- on kirjattuna strategiaan ja opetussuunnitelmaan

- on koordinoitua toimintaa

- on avointa

- jakaa kokemukset ja hyödyt kaikkien käyttöön

- saa osakseen koulun johdon tuen ja hyväksynnän.

 

sazuki
Rakennustekniikan opiskelija Suzuki Satsuki, 17, saapui Kaustisen musiikkilukioon vaihto-oppilaaksi elokuussa 2014. Toyotan autotehdaskaupungista Japanista kotoisin oleva nuori nainen valitsi vaihto-oppilaskohteekseen Suomen.

 

Kansainvälisyyspassi

Opiskelija voi vahvistaa omaa kansainvälisyyttään työelämää ja jatko-opintoja ajatellen kokoamalla lukioaikanaan kansainvälisyyspassin. Kansainvälisyyspassia opiskelija voi käyttää kahdella tavalla:

- keräämällä merkintöjä omaan portfolioonsa kansainvälisyystoiminnasta

- keräämällä vähintään 10 kurssia merkintöjä kansainvälisyysopintojen kokonaisuutta varten. Opinnot koostuvat kolmesta ryhmästä:

     1. Kielten opinnot, vähint. 3 kurssia

     2. Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta käsittelevien reaali-, taito- ja taideaineiden opinnot, vähint. 2 kurssia.

     3. Kansainvälisyystoiminta, esim. vaihto-oppilaan tutortoiminta, kansainväliset projektit. 38 tuntia toimintaa on 1     kurssi.

Vähintään 10 kurssin opiskelujen jälkeen rehtori kirjoittaa opiskelijalle erillisen todistuksen, jonka opiskelija saa viimeistään lukio-opintojen päättyessä.

Kansainvälisyysopinnoissa ohjaa lukion kv-koordinaattori.

Kansainväliset projektit

Musiikkilukiossa tehdään monia kansainvälisyyteen liittyviä projekteja ja opintomatkoja. Saksan ryhmän Berliinin matkasta vuonna 2015 tehtiin video.

Olemme mukana esimerkiksi seuraavissa projekteissa:

Dream Academy Norden -hanke 

Glomas-projekti ja Sibelius-Akatemian kv-maisteriohjelma

Marimba-projekti, Johannesburg, Etelä-Afrikka, yhteistyökoulu St Stithians College. 

Kaustisen musiikkilukion ystävyyskoulu on Die Städtische Musikschule Meerbuschin kaupungissa Saksassa 

Euroscola

Kaustisen musiikkilukion viisi opiskelijaa lehtori Jukka Laakkosen kanssa sai osallistua ainoana pohjoismaisena lukiolaisryhmänä Euroscola-matkalle Strasbourgiin. 
Musiikkilukion opiskelija Pauliina Järvinen piti puheen parlamentissa.

Comenius-hankkeet

Kaustisen musiikkilukio on ollut mukana saksalaisen Weimarin musiikkilukion Schloss Belvedere Musikgymnasiumin rehtorin Wolfgang Haakin 1998 perustamassa AEM (the Association of European Music High Schools) -verkostossa. Siihen kuului 12 koulua seuraavista maista: Kypros, Suomi, Saksa, Unkari, Italia, Liettua, Romania, Venäjä, Sveitsi ja Turkki. Kun verkosto 2000-luvun alussa purkautui, yhteistyötä jatkettiin Saksan koordinoimana COMENIUS-hankkeen avulla. ”Kansalliset musiikkitraditiot eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä yhteisesti kokien”-hankkeeseen osallistuivat Liettua, Saksa, Suomi ja Turkki. Hanke toeutettiin vuosina 2010-2012.

Yhteistyökoulut:

Musikgymnasium Schloss Belvedere, Weimar, Saksa. 

National "M.K. Ciurlionis" School of Art, Vilna, Liettua. 

Ankara Anatolian High School of Fine Arts, Ankara, Turkki. 

Kaustisen musiikkilukio


Meerbuschintie 1

69600 KAUSTINEN
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rehtori
Ilona Salomaa-Uusitalo
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 040 556 1783

Apulaisrehtori
Rasmus Tammik
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Puhelin: 040 652 7457

Opinto-ohjaus
Sami Kangas
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Koulusihteeri
Ira Korkala
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 050 316 4420